De bescherming van persoonsgegevens van klanten vinden wij erg belangrijk. Wij zorgen er dan ook voor dat persoonlijke informatie die u ons verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij hebben als u wilt bestellen een aantal gegevens van u nodig. Zo kunnen wij u op de hoogte houden van de status van de bestelling en kunnen we de bestelling naar u versturen. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de nieuwsbrief als u hier zelf voor heeft gekozen.

Wij zullen uw gegevens nooit doorgeven en/of doorverkopen aan derden. Wij waarderen het door u gestelde vertrouwen in ons en gaan uiterst zorgvuldig met uw gegevens om.

 Rokerswinkel.nl, gevestigd aan Haven 36, 2871 CN Schoonhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.rokerswinkel.nl
Haven 36 2871 CN Schoonhoven
+31631575765

Ilona den Hartog is de Functionaris Gegevensbescherming van Rokerswinkel.nl. Zij is te bereiken via info@rokerswinkel.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Rokerswinkel.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website verzameld geen gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, dit omdat wij geen elektronische sigaretten mogen verkopen aan personen jonger dan 18 jaar.

Rokerswinkel.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Rokerswinkel.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Rokerswinkel.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Rokerswinkel.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rokerswinkel.nl) tussen zit. Rokerswinkel.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: GEEN

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Rokerswinkel.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens:

Wij bewaren alle gegevens maximaal 7 jaar vanaf het moment dat u een bestelling bij ons plaatst. Dit omdat wij onze ordergegevens 7 jaar lang moeten bewaren voor de belastingdienst. Na deze 7 jaar zullen wij uw bestelling, en hierbij dus ook uw gegevens verwijderen. Heeft u bij ons een account aangemaakt? Deze zullen wij na 7 jaar van het plaatsen van uw laatste bestelling ook verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Rokerswinkel.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Rokerswinkel.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rokerswinkel.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rokerswinkel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Rokerswinkel.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Rokerswinkel.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@rokerswinkel.nl

© 2013 - 2024 Rokerswinkel.nl | sitemap | rss

ONZE ONLINE WINKEL IS GESLOTEN, WIJ KUNNEN U VERDER HELPEN IN ONZE FYSIEKE WINKEL IN SCHOONHOVEN. Wij verkopen niet aan personen onder de 18 jaar! Bent u 18 jaar of ouder?